Перелік експертиз

tech docТехнічне дослідження документів поділяється на:

1. Дослідження реквізитів документів.

2. Дсолідження матеріалів документів.

3. Встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів і їх відбитків.

1.1. Дослідження реквізитів документів.

Встановлення факту і способу внесення змін до документа (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер та ін.)

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи вносилися в записи документа зміни? Якщо вносилися, то яким способом (підчистка, дописка, травлення, переклеювання літер та цифр, тощо) і який зміст первісних записів?
 • Чи не дописана літера (слово, цифра, фрагмент тексту) до основного тексту документу?
 • Чи переклеювалася в документі фотокартка?- Чи змінювалися в документі (зошиті, книзі) аркуші?

Виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень), а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за виключенням, коли папір перетворився на попіл.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме- Який зміст залитого чорнилом (зафарбованого, забрудненого, вицвілого тощо) тексту (печатки, штампа)?
 • Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?
 • Який зміст тексту, що відобразився в слідах тиску в записах на папері?

2.1. Дослідження матеріалів документів

Ідентифікація або порівняння фарб, паперу та клеїв, за допомогою яких підроблюються грошові знаки та цінні папери. 

Виявлення слідів матеріалів фарб, волокон паперу та клейких речовин.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • До якого виду належать надані на дослідження зразки паперів?
 • Який склад паперу, наданого на дослідження?
 • Чи не мають надані на дослідження зразки паперу спільної родової (групової) належності?
 • За допомогою яких фарбових матеріалів виготовлений даний документ? Де вони можуть використовуватися?
 • Чи мають фарбові матеріали, за допомогою яких виготовлені надані на дослідження документи, спільну родову (групову) належність?

Вимоги: об'єкти дослідження слід пакувати кожен окремо в полімерні або паперові пакети.

3.1. Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3.1.1. Встановлення типу, системи, марки, моделі та інших кваліфікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машини, касові, телеграфні та інші буквено-цифрові апарати), а також ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи не надрукований текст на даній друкарській машині (іншому друкарському засобі)?
 • На одній чи на різних друкарських машинах надруковані окремі фрагмти тексту документа (декількох документів)?
 • Яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовлено даний текст?

3.1.2. Ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відбитками

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи нанесено відбиток печатки (штампа) в наданому документі даною печаткою (штампом)?
 • Однією, чи різними печатками (штампами) нанесено відбитки на представлених на дослідження документах?

3.1.3. Ідентифікація засобів розмножувальної техніки за їх відбитками

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи не виготовлений наданий відбиток на даному розмножувальному апараті (ксероксі та ін.)?

3.1.4. Ідентифікація компостерних знаків за просічками

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи не даним компостером зроблено просічку?

3.1.5. Встановлення належності літер певному комплекту шрифту

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи не є літери, знайдені у даної особи, частиною шрифтової каси (зазначається гарнітура, кегль) даної друкарні?

3.1.6. Визначення послідовності нанесення штрихів, що перетинаються

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • У якій послідовності виконувались фрагменти даного документа (підпис, печатка тощо)?
 • Що було виконано раніше: підпис, чи текст, відтиск печатки чи текст?

 

Замовити зворотній дзвінок

Зворотній дзвінок

Дякуємо, незабаром ми зв'яжемося з вами!