Перелік експертиз

Сьогодні розвиток страхового ринку відбувається на фоні позитивних змін макроекономічної ситуації в державі при зростанні добробуту населення і посиленні державного регулювання і нагляду за страховою діяльністю.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Діяльність аварійних комісарів в Україні сьогодні залишається явищем відносно новим і недостатньо врегульованим, тому виникає потреба в детальному дослідженні цього інституту та визначенні основних проблем діяльності на страховому ринку України.

 

АВАРІЙНИЙ КОМІСАР: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ

Визначення розміру збитку при виникненні страхового випадку здійснюють аварійні комісари і експерти. Аварійний комісар (від фр. commissaire d’avaries) – це довірена фізична або юридична особа, що володіє відповідними знаннями і досвідом, до послуг якого удаються страхові компанії для організації процедур документального оформлення страхового випадку, оцінки збитку, підготовки матеріалів для обгрунтування і доведення страхової вимоги страхувальника у зв’язку з настанням страхового випадку. Це найважливіший елемент у врегулюванні претензій (збитків).

2211271217

 


СТ. 25 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТРАХУВАННЯ»

Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи.


 

НАЙВАЖЛИВІШІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ НА ДАННЯ ПОСЛУГ АВАРІЙНОГО КОМІСАРСТВА: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ, ПРОФЕСІЙНИЙ І ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТИ

2220271217

«УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ» РОЗРОБИЛА ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ АВАРІЙНИХ КОМІСАРІВ РІЗНИХ НАПРАВЛЕНЬ З УРАХУВАННЯМ НОВІТНІХ ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

 2224271217

Вивчили досвід Європейських партнерів та створили новий стандарт для роботи аварійних комісарів в Україні.

2225271217

222627122017

 

ЄДИНИЙ АЛГОРИТМ

2227271217

2228271217

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гарантує відтворення алгоритму стандартних дій роботи аварійного комісара за правилами судової фотографіі з оперативною передачею даних на платформу та виключає людський фактор допущення помилок та шахрайства.

Результатом роботи аварійного комісара є електронний рапорт, який в подальшому є доказом ДТП, а також слугує вагомим доказом у суді. Однією з підстав страхової виплати страховою компанією є звіт аварійного комісара. Звернувшись до аварійного комісара нашої Компанії, Ви отримаєте як психологічну, так і консультаційну допомогу. Він забезпечить якісно новий підхід до процесу врегулювання наслідків ДТП, захистивши Ваші права і законні інтереси.

222271217

Служба аварійних комісарів від UEC:

• гарантія оперативного виїзду на місце ДТП;

• високоякісна документальна фіксація всіх обставин випадку;

• забезпечення допомоги учасникам ДТП;

• запобігання випадкам страхового шахрайства та інших небажаних наслідків.

 

ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМА «ФАКТ» ТА ЕЛЕКТРОННИЙ РАПОРТ ДЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Інформація передається до платформи в режимі он-лайн – максимально оперативно після настання страхового випадку. Страхова компанія має доступ до платформи за власним логіном і паролем. Оперативність та точність надання інформації дозволяє уникнути шахрайства. Еелектронний рапорт – це документ, в якому зазначають достовірні дані, які підтверджують об’єктивну інформацію про обставини і причини настання страхового випадку, та розмір заподіяної шкоди.

2255271217

2229271217

 

 

Платформа eSURV

«Українська Експертна Компанія» є представником польської компанії «CYBID», яка спеціа лізується на створенні програмного забезпечення для аналізу, документування та реконструкції пригод. Їхні продукти широко використовуються експертами, слідчими підрозділами, поліцією, страховими компаніями та журналістами в Європі.

 

Програмне забезпечення eSURV

Система eSURV – складається із комп’ютерних програм (V-SIM, PLAN, PHOTORECT), які також використовуються окремо при судово-автотехнічних експертизах:

• система вже використовується поліцією та військовою жандармерією Польщі;

• система має високі оцінки з боку професіоналів;

• система незамінна в документуванні дорожно-транспортних пригод, особливо на місцях зі складною геометрією та на дуже великих відстанях.

2256271217

 

Призначення системи eSURV

eSURV є інноваційною системою, призначеної для комплексного обслуговування кримінальних подій. Дозволяє швидко і дуже точно вимірювати місця ДТП за допомогою автоматичної реєстрації положення слідів в просторі і деталей місцевості. Вимірювальний модуль є повністю сумісним зі спеціалізованими додатками PLAN i V-SIM дозволяючи створювати плани розташування і 3D реконструкції. Система призначена для вимірювання та документування подій, таких як:

• Зіткнення і ДТП;

• Кримінальні події і терористичні акти;

• Авіакатастрофи, залізничні та будівельні катастрофи та ін.;

• Стихійні лиха – пожежі.

 

Програма V-SIM

В поєднанні з квадрокоптером ця сучасна програма V-SIM надає можливість оперативно та точно зафіксувати місце події з розташованими об’єктами та подальшим визначенням будь-якої відстані, розміру.

2257271217

Сучасне відтворення деталей події створюється «від руки», із достатньо приблизними замірами, що часто веде за собою помилкове винесення рішення по експертизі страхової події.

 

Призначення програми V-SIM

Програма Cyborg Idea V-SIM знаходить своє застосування там, де є потреба в моделюванні руху автомобілів, з урахуванням середовища руху і можливих зіткнень. Метою такого моделювання може бути:

• відтворення реального процесу руху автотранспортних засобів, або

• визначення параметрів руху ТЗ із заданими параметрами, або реального транспортного засобу в зазначених умовах руху.

Залежно від представлених цілей моделювання, програма може знайти застосування в таких областях:

• реконструкція ДТП,

• проектування ТЗ, їх вузлів або їх модифікації,

• дорожня інженерія.

 

ПРОЦЕСС НАВЧАННЯ

Новітня программа навчання щодо підготовки Аварійних комісарів нового покоління була розроблена у поєданні з фахівцями Національної академії внутрішніх справ.

Згідно з кваліфікаційними вимогами аварійний комісар повинен:

мати вищу освіту і бути бакалавром, спеціалістом або магістром відповідного напряму діяльності;

• мати спеціальну кваліфікацію (володіти знаннями для з´ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків), підтверджену сертифікатом навчального закладу, який готує аварійних комісарів відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки на право провадження освітньої діяльності;

• мати стаж практичної діяльності за спеціальністю не менше, ніж три роки.

Кожні три роки аварійний комісар повинен проходити атестацію як експерт певної спеціальності. Підготовку, перепідготовку та атестацію аварійних комісарів проводять навчальні заклади, які мають спеціальну ліцензію Міністерства освіти і науки на підготовку аварійних комісарів.

Діяльність аварійного комісара щодо з´ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків провадиться на підставі договору зі страховиком.

2305271217

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ

Фахівці «Української Експертної Компанії» мають стаж експертної роботи понад 20 років та унікальний міжнародний досвід

2306271217

ВИГІДНІ СТОРОНИ СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗ «УКРАЇНСЬКОЮ ЕКСПЕРТНОЮ КОМПАНІЄЮ»:

1. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Система eSURV – V-SIM, PLAN, PHOTORECT.

2. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Спеціалісти «Української експертної компанії» використовують відеореєстратори, теодоліти (3D-сканери) та квадрокоптери для більш повного, точного та реалістичного зображення. Комплекс цих заходів в поєднанні з досвідом наших фахівців забезпечить якісний огляд, в подальшому – аналіз та моделювання ситуацій для встановлення істини.

Досконале правове забезпечення інституту аварійних комісарів дасть можливість прискорити процедуру оформлення страхового випадку та гарантувати її законність, забезпечивши прозорість страхового ринку.

2307271217