Перелік експертиз

ECЗа сприяння та підтримки Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission (TAIEX) 20-21 жовтня 2016 року у конференц-залі «Президент-готелю» відбувся міжнародний семінар-навчання на тему: «Вивчення досвіду впровадження ISO/IEC 17025:2006 у країнах ЄС з метою запровадження в експертну практику судових експертних установ Міністерства юстиції України».

 

EC 01

На протязі двох днів семінару було розглянуто:

 • Проблеми методичного забезпечення трасологічної експертизи в Україні;
 • Практика та особливості впровадження вимог ISO/IEC 17025:2006 в діяльність Центральної криміналістичної лабораторії поліції Польщі;
 • Зміст та структура методики трасологічної експертизи слідів інструментів та знарядь зламу, підготовленої у відповідності до вимог ISO/IEC 17025:2006;
 • Зразки висновків експерта за результатами проведення трасологічної експертизи слідів інструментів та знарядь зламу;
 • Зміст та структура методики трасологічної експертизи замків, підготовленої у відповідності до вимог ISO/IEC 17025:2006;
 • Зразки висновків експерта за результатами проведення трасологічної експертизи замків;
 • Зміст та структура методики трасологічної експертизи пломб та пломбувальних пристроїв, підготовленої у відповідності до вимог ISO/IEC 17025:2006;
 • Зразки висновків експерта за результатами проведення трасологічної експертизи пломб та пломбувальних пристроїв;
 • Зміст та структура методики трасологічної експертизи ідентифікаційних номерів, підготовленої у відповідності до вимог ISO/IEC 17025:2006;
 • Використання можливостей інформаційно-пошукових систем FAVІ;
 • Використання можливостей сучасних інформаційно-пошукових систем з метою встановлення первинних номерів автомобілів;
 • Можливості встановлення первинних номерів автомобілів у разі знищення ідентифікаційного номеру;
 • Ідентифікація технологічних транспортних засобів;
 • Особливості ідентифікаційних номерів на причепах виробництва Великобританії.

EC 02Стандарт ISO/IEC 17025:2006 розроблено для вимірювальних та калібрувальних лабораторій і сприяє визнанню результатів роботи акредитованих лабораторії різними країнами. Однак, криміналістична експертиза має певні особливості, які не охоплюються загальними вимогами, встановленими цим стандартом.

Згідно з Законом України «Про судову експертизу» розробка методик та методів проведення криміналістичних досліджень покладена на установи судової експертизи.

Центральна криміналістична лабораторія поліції Польщі та Інститут судових експертиз Федеральної кримінальної поліції Німеччини акредитовані за стандартом ISO/IEC 17025:2006 і вже багато років успішно працюють у цьому напрямку, тому дискусія в рамках семінару мала важливе значення у світлі євроінтеграційних прагнень нашої Держави.

Враховуючи багаторічне членство польських та німецьких колег у Європейській мережі судово-експертних установ (European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI), обмін думками та досвідом з колегами дозволить ознайомитися та застосувати польський та німецький досвід запровадження стандарту, налагодити ділові стосунки та постійні контакти. Використання цього стандарту полегшить співпрацю між лабораторіями та іншими органами, сприятиме обміну інформацією та міжнародним досвідом, гармонізації стандартів і процедур.

EC 03

На завершення семінару-навчання всі слухачі отримали сертифікат учасника. Плідна робота та результати дискусії будуть використані у практичній площині для подальшого проведення реформ в Україні та вдосконалення судово-експертної практики.