Перелік експертиз

13.1.1. Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та іншіintel

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із авторським правом та суміжними правами можуть бути:

 • твори літератури, науки, мистецтва;
 • виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
 • фонограми, відеограми, програми організацій мовлення.

Необхідність призначення судової експертизи, пов’язаної із авторським правом та суміжними правами виникає:

 • при визнанні права інтелектуальної власності на об’єкт авторського права чи суміжніх прав;
 • при вирішенні судом питання про порушення авторських чи суміжних прав.

Для вирішення поставлених перед судовим експертом питань необхідно надати наступні матеріали:

 • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (при наявності);
 • примірник твору;
 • матеріали та об’єкти, що можуть свідчити про порушення авторських чи суміжних прав;
 • інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Замовити зворотній дзвінок

Зворотній дзвінок

Дякуємо, незабаром ми зв'яжемося з вами!

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

У спорах про визнання права інтелектуальної власності на вирішення судових експертів можуть бути поставлені наступні питання:

 1. Чи є об’єкт дослідження «ААА» (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці відповідно до матеріалів справи?
 2. Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права відповідно до матеріалів справи?
 3. Чи є твір «ААА» переробкою твору «ВВВ»? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?
 4. Чи є твір «ААА» перекладом твору «ВВВ»? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?
 5. У спорах про порушення прав інтелектуальної власності:
 6. Чи мало місце відтворення твору «ААА» (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору «ВВВ»?
 7. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору «ААА» у знаку для товарів і послуг «ВВВ»?
 8. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору «ААА» у комерційному (фірмовому) найменуванні «ВВВ»?
 9. Чи включено твір «ААА» як складову частину до збірника «ВВВ» (антології, енциклопедії тощо)?
 10. Чи є твір «ААА» переробкою твору «ВВВ»? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?
 11. Чи є твір «ААА» перекладом твору «ВВВ»? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?

13.6. Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із знаками для товарів і послуг, комерційними (фірмовими) найменуваннями та географічними зазначеннями можуть бути:

 • зареєстровані знаки для товарів і послуг;
 • позначення нанесені на товари або використовуються при наданні послуг;
 • комерційні (фірмові найменування);
 • географічні зазначення;
 • доменні імена тощо.

Необхідність призначення судової експертизи, пов’язаної із знаками для товарів і послуг виникає:

 • у спорах про визнання права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг;
 • у спорах про оскарження прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним та про дострокове припинення дії свідоцтва);
 • при вирішенні судом питання про порушення прав власника зареєстрованого знака для товарів і послуг.

Для вирішення поставлених перед судовим експертом питань необхідно надати наступні матеріали:

 • копію свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • при необхідності виписка про знак з державного реєстру зареєстрованих знаків для товарів і послуг;
 • матеріали та об’єкти, що можуть свідчити про порушення прав на знак для товарів і послуг;
 • інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта та виду спору.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

У спорах про визнання права інтелектуальної власності на вирішення судових експертів можуть бути поставлені наступні питання:

 1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 таким, що не мав розрізняльної здатності на дату ХХ.ХХ.ХХХХ р?
 2. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?
 3. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?
 4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 оманливим?
 5. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?

У спорах про порушення прав інтелектуальної власності:

 1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №111 настільки, що їх можна сплутати?
 2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи (ААА), яка виробляє товар або надає послугу?
 3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з фірмовим найменуванням «ВВВ» настільки, що їх можна сплутати?
 4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з зазначенням походження товарів «ААА», настільки, що їх можна сплутати?
 5. Чи є позначення «ААА» нанесене на (вказати куди) або застосоване у (вказати де) тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000?
 6. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з позначенням «ААА», яке стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000?
 7. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 промисловий зразок за патентом України №111?
 8. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 відомий в Україні твір «ААА» або його частини, що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?
 9. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 твір мистецтва «ААА» або його фрагменти?

Замовити зворотній дзвінок

Зворотній дзвінок

Дякуємо, незабаром ми зв'яжемося з вами!