Перелік експертиз

Головними завданнями судової будівельно-технічної (оціночно-будівельної) експертизи є:build

 • Визначення технічного стану об’єктів нерухомого майна й споруд інженерних мереж, обладнання та устаткування, передавальних пристроїв та придатності їх до експлуатації;
 • Визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів;
 • Визначення відповідності проектно-кошторисної, дозвільної та виконавчої документації, складеної на будівництво (ремонт, реконструкцію, модернізацію і т.і.) вимогам нормативних документів (ДБН, СНиП, ВСН, ДСТУ, тощо), чинних в галузі будівництва;
 • Визначення відповідності зведених будівель і споруд проекту та вимогам містобудівних, санітарних та інших нормативних документів (ДБН, СНиП, ВСН, ДСТУ тощо), чинних в галузі будівництва;
 • Визначення фактичної вартості будівництва (ремонту, реконструкції, модернізації і т.і.) та її відповідності умовам договору та вимогам державних будівельних норм з визначення вартості будівництва;
 • Визначення відповідності даних про види, об’єми виконаних будівельних робіт даним проектно-кошторисної документації на основі результатів інструментальних обстежень, актів виконаних робіт та актів на приховані роботи, що складені у відповідності з чинним законодавством;
 • Визначення якості виконаних будівельних робіт вимогам чинних документів (ДБН, СНиП, ВСН, ДСТУ тощо), чинних в галузі будівництва;
 • Визначення відповідності технічної експлуатації інженерного забезпечення та елементів будівельних конструкції будинків та споруд вимогам нормативних документів (ДБН, СНиП, ВСН, ДСТУ, тощо), чинних в галузі будівництва;
 • Визначення дотримання вимог техніки безпеки та технології будівельного виробництва нормативним документів (ДБН, СНиП, ВСН, ДСТУ тощо), чинних в галузі будівництва;
 • Визначення причин аварій інженерних комунікацій і конструктивних елементів будівель та споруд (деформацій) техногенного характеру, а також унаслідок природних хімічних та фізичних процесів та явищ;
 • Визначення причинного зв’язку між відхиленнями (порушеннями) від вимог чинних технічних норм, проектів, технології виконання будівельних робіт та наслідками, що наступили у вигляді незадовільного (аварійного) технічного стану будівельних конструкцій (обладнання), деформацій та обрушень;
 • Визначення вартості відновлювальних робіт та розміру майнової шкоди, спричиненої різного роду аваріями, деформаціями та пошкодженнями;
 • Визначення можливості розподілу/виділу/порядку користування об’єктів нерухомого майна житлового та нежитлового призначення з розробкою варіантів розподілу/виділу/порядку користування відповідно до ідеальних часток кожного співвласника з обчисленням грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу стала меншою за ідеальну;
 • Визначення дійсної (ринкової)/залишкової/відновної вартості майна та майнових прав/відступлення від прав вимоги;
 • Визначення дійсної (ринкової)/залишкової/відновної вартості комплексів об’єктів та споруд, окремих об’єктів нерухомого майна й споруд, інженерних мереж, обладнання та устаткування, передавальних пристроїв та земельних ділянок різного призначення;
 • Визначення відповідності виконаної оцінки об’єктів нерухомості, земельних ділянок, майна та майнових прав вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Головними завданнями судової земельно-технічної експертизи є:

 • Визначення фактичного землекористування земельними ділянками;
 • Визначення відповідності землевпорядної технічної документації на земельні ділянки та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
 • Визначення можливості розподілу/порядку користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна з розробкою варіантів розподілу/порядку користування відповідно до ідеальних часток кожного співвласника;
 • Визначення відповідності фактичного місця розташування, меж та площ земельної ділянки місцю розташуванню, межам та площі, зазначеним у державному акті про право власності на земельну ділянку;
 • Визначення відповідності фактичного землекористування, а також порушень меж та накладання земельних ділянок відповідно до державних актів на право власності або користування на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів;

Кожна з цих частин має певні складові, які можуть мати характер відокремленого експертного завдання. До об‘єктів дослідження судової будівельно-технічної експертизи відносяться правовстановлювальні документи на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, технічні паспорти БТІ та інвентаризаційні справи на будівлі і споруди, договори підряду на будівництво, проектно-кошторисна документація на будівництво, акти виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість будівництва (форма КБ-3), які необхідні для проведення порівнювальних досліджень, а також будівельні конструкції житлових та господарських будівель, споруди різного призначення, інженерне обладнання і промислове устаткування, технологічні карти на виробництво деталей, виробів та конструкцій, які мають відношення до предмету експертизи та необхідні для вирішення завдань, що були поставлені перед експертом. Перелік необхідної документації визначається індивідуально в кожному окремому випадку, в залежності від конкретного завдання.

Замовити зворотній дзвінок

Зворотній дзвінок

Дякуємо, незабаром ми зв'яжемося з вами!