Перелік експертиз

АВТОТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ТІ ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЗ

АВТОТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ТІ ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЗ
- експертиза обставин і механізму ДТП;
- транспортно-трасологічна експертиза;
- експертиза технічного стану ТЗ;
- комплексне дослідження ТЗ;
- автотоварознавча експертиза.

 

СЛУЖБА АВАРІЙНИХ КОМІСАРІВ

СЛУЖБА АВАРІЙНИХ КОМІСАРІВ
Визначення розміру збитку при виникненні страхового випадку здійснюють аварійні комісари і експерти.

детальніше...

 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ
- експертиза обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки;
- електротехнічна експертиза;
- будівельно-технічна експертиза;
- земельно-технічна.

 

СПЕЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- комп'ютерно-технічна експертиза;
- мистецтвознавча експертиза;
- експертиза у сфері інтелектуальної власності;
- психологічна експертиза.

ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ- експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; документів про економічну діяльність підприємств і організацій; документів фінансово-кредитних операцій підприємств і організацій;
- товарознавча експертиза.

 

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- технічне дослідженння документів;
- почеркознавчі дослідження (почерку і підписів).

ДОСУДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДОСУДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯДосудова експертиза проводиться з метою попереднього вирішення спірних питань, що потребують спеціальних знань, до початку судового процесу. Ми проводимо досудові дослідження, а результати оформлюємо у вигляді висновку спеціаліста або консультаційного висновку... детальніше...

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ

РЕЦЕНЗУВАННЯ
Написання рецензії на судову експертизу і пред'явлення її в суді сприяє як мінімум призначенням ще однієї експертизи, або додаткової експертизи судом. Рецензія дає можливість оскаржити експертизу...

детальніше...

ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Оцінка майна здійснюється на умовах і в порядку, передбачених  Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". 

детальніше...